PENETRON INJECT™

SẢN PHẨM BƠM TIÊM HAI THÀNH PHẦN

ỨNG DỤNG

 • Hệ thống tàu điện và đường hầm
 • Hệ thống hầm mỏ
 • Nền móng
 • Cấu trúc giữ nước
 • Hầm ngầm
 • Nhà máy xử lý nước & chất thải
 • Hệ thống kênh rãnh
 • Kết cấu chứa nước
 • Hệ thống cầu
 • Tường vây, tường ngầm
 • Kết cấu bãi đỗ xe
 • Hệ thống mạch ngừng

PENETRON INJECT™ – VỮA BƠM TIÊM HAI THÀNH PHẦN

Là sản phẩm bơm phun vá vết nứt, chống thấm bởi tinh thể mao dẫn tích hợp hai thành phần. Sử dụng bằng cách bơm phun vữa xi măng.

Hiện diện ở thị trường Việt Nam từ năm 2010, hệ thống sản phẩm của Penetron® đã giúp khách hàng của chúng tôi thực hiện và hoàn thành các dự án đầy tham vọng và đầy thách thức – từ các dự án bệnh viện tới nhà để xe, cầu đến đường hầm, nhà máy xử lý nước đến các cơ sở quân sự…

 Tham khảo các DỰ ÁN mà chúng tôi đã tham gia ở thị trường Việt Nam.