PENESEAL FH™

CHẤT LÀM CỨNG SÀN, NGĂN BỤI VÀ HỖ TRỢ BẢO DƯỠNG

ỨNG DỤNG

  • Kho hàng
  • Kho chứa – Kho lưu trữ
  • Nhà máy chế biến thực phẩm
  • Nhà máy sản xuất
  • Bất kỳ loại cơ sở nào tiếp xúc với sàn bê tông

PENESEAL FH™ – CHẤT LÀM CỨNG SÀN, NGĂN BỤI VÀ HỖ TRỢ BẢO DƯỠNG

Là sản phẩm gốc nước, dùng phun lên bề mặt, hoạt hóa thẩm thấu vào bê tông và khối vật liệu xây dựng, bảo vệ, bảo tồn và tăng độ bền lâu dài. Chống bụi rất cao.

Hiện diện ở thị trường Việt Nam từ năm 2010, hệ thống sản phẩm của Penetron® đã giúp khách hàng của chúng tôi thực hiện và hoàn thành các dự án đầy tham vọng và đầy thách thức – từ các dự án bệnh viện tới nhà để xe, cầu đến đường hầm, nhà máy xử lý nước đến các cơ sở quân sự…

 Tham khảo các DỰ ÁN mà chúng tôi đã tham gia ở thị trường Việt Nam.