PENETRON® PLUS™

SẢN PHẨM CHỐNG THẤM GỐC TINH THỂ MAO DẪN

ỨNG DỤNG

  • Bể thoát nước/ xử lý nước thải
  • Kết cấu chịu lực giao thông
  • Sàn nhà kho
  • Sàn tầng hầm
  • Cấu trúc thứ cấp
  • Bãi đậu xe

PENETRON® PLUS™ – PHỤ GIA CHỐNG THẤM GỐC TINH THỂ MAO DẪN

Penetron Plus™ là vữa gốc xi măng, cấu trúc tinh thể dùng để rắc khô trên bề mặt bê tông ngang, để cùng lúc làm cứng bề mặt bê tông và chống thấm vĩnh cửu.

Hiện diện ở thị trường Việt Nam từ năm 2010, hệ thống sản phẩm của Penetron® đã giúp khách hàng của chúng tôi thực hiện và hoàn thành các dự án đầy tham vọng và đầy thách thức – từ các dự án bệnh viện tới nhà để xe, cầu đến đường hầm, nhà máy xử lý nước đến các cơ sở quân sự…

 Tham khảo các DỰ ÁN mà chúng tôi đã tham gia ở thị trường Việt Nam.