PENECRETE MORTAR™

SẢN PHẨM CHỐNG THẤM TINH THỂ MAO DẪN

ỨNG DỤNG

  • Trám trét các mạch nối, các khe/ lỗ rỗng tại mạch ngừng để đảm bảo độ kín nước.
  • Trám các lỗ đầu ti và các mạch ngừng thi công
  • Trám các phần mở để sửa chữa vết nứt.
  • Trám kín và sửa chữa bê tông bong rộp và bị rỗ tổ ong.

PENECRETE MORTAR™ – SẢN PHẨM CHỐNG THẤM TINH THỂ MAO DẪN

Là vữa để sửa chữa và chống thấm gốc xi măng, cấu trúc tinh thể. Hỗ trợ cho toàn bộ hệ thống các sản phẩm chống thấm Penetron®.

Hiện diện ở thị trường Việt Nam từ năm 2010, hệ thống sản phẩm của Penetron® đã giúp khách hàng của chúng tôi thực hiện và hoàn thành các dự án đầy tham vọng và đầy thách thức – từ các dự án bệnh viện tới nhà để xe, cầu đến đường hầm, nhà máy xử lý nước đến các cơ sở quân sự…

 Tham khảo các DỰ ÁN mà chúng tôi đã tham gia ở thị trường Việt Nam.