PENEBAR™ SW-45 Rapid

SẢN PHẨM BĂNG CẢN NƯỚC CHO MẠCH NGỪNG BÊ TÔNG

ỨNG DỤNG

  • Nền móng
  • Các tấm
  • Sàn bê tông
  • Tường chắn
  • Các bồn chứa
  • Khe nối thi công

PENEBAR™ SW-45 Rapid – BĂNG CẢN NƯỚC CHO MẠCH NGỪNG BÊ TÔNG

Băng trám khe cho mạch ngừng bê tông trương nở nhanh. Để định vị sử dụng lớp kết nối Penebar™ Primer.

Quan trọng: bảo vệ khỏi nước và mưa cho đến khi đổ bê tông.

Hiện diện ở thị trường Việt Nam từ năm 2010, hệ thống sản phẩm của Penetron® đã giúp khách hàng của chúng tôi thực hiện và hoàn thành các dự án đầy tham vọng và đầy thách thức – từ các dự án bệnh viện tới nhà để xe, cầu đến đường hầm, nhà máy xử lý nước đến các cơ sở quân sự…

 Tham khảo các DỰ ÁN mà chúng tôi đã tham gia ở thị trường Việt Nam.