PENEBAR™ PRIMER

SẢN PHẨM TRÉT LÓT TĂNG CƯỜNG KẾT DÍNH CHẤT TRÁM KHE

ỨNG DỤNG

  • Quét lên bề mặt trước khi thi công chất trám khe PENEBAR™ SW

PENEBAR™ PRIMER – SẢN PHẨM QUÉT LÓT TĂNG CƯỜNG KẾT DÍNH  CHẤT TRÁM KHE

Là chất quét lót lên bề mặt trước khi dùng băng cản mạch nước. Ổn định bề mặt và ngăn chặn độ ẩm xâm nhập đến băng cản Penebar.

Quan trọng: xử lý kỹ bề mặt trước khi đặt Penebar. Nếu chất nền có độ ẩm cao thì dùng đinh neo.

Hiện diện ở thị trường Việt Nam từ năm 2010, hệ thống sản phẩm của Penetron® đã giúp khách hàng của chúng tôi thực hiện và hoàn thành các dự án đầy tham vọng và đầy thách thức – từ các dự án bệnh viện tới nhà để xe, cầu đến đường hầm, nhà máy xử lý nước đến các cơ sở quân sự…

 Tham khảo các DỰ ÁN mà chúng tôi đã tham gia ở thị trường Việt Nam.