HỘI THẢO PENETRON – GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM BỀN VỮNG CHO BÊ TÔNG

Ngày 18/03/2015 Công ty TNHH Penetron Việt Nam phối hợp cùng với Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng và Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng ACAD đã tổ chức thành công buổi hội thảo Penetron – Giải pháp chống thấm bền vững cho bê tông.