DỮ LIỆU KỸ THUẬT

Sản phẩm của PENETRON® đã được kiểm nghiệm bởi các phòng thí nghiệm quốc tế uy tín và được cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc tế như DIN 1048, Nortest, ASTM, CRD, Singapore Green Label,…

Bên cạnh các chỉ tiêu và tiêu chuẩn quốc tế nói trên, tùy theo từng địa phương và lãnh thổ mà chúng tôi hiện diện, sản phẩm của chúng tôi còn được kiểm nghiệm bởi các phòng thí nghiệm độc lập của nước sở tại

và đạt được các chứng nhận theo tiêu chuẩn của các quốc gia khác như: SETSCO, DJDOT, ACCI Method, AS 1012.4.2, AS 1012.13, Tiêu Chuẩn Việt Nam TCVN,…

VIDEOS

Go green with Penetron self-healing concrete!

Penetron® slurry coating application

The Penetron System

Peneplug®  Application Video

Penetron® – Dry-shake application

Penetron® Crack Healing Technology

Penebar Application

Penetron Admix – admixture added into fresh concrete

PENESEAL FH on freshly laid steel fiber reinforced concrete – Application Video

PRODUCT CATALOGS

HỆ THỐNG SẢN PHẨM PENETRON
Việt | English

PENETRON ADMIX
Việt | English

PENEBAR SW
Việt | English

ỨNG DỤNG TRÊN BỀ MẶT
Việt | English

TOWARDS ZERO CARBON CONCRETE
Việt | English

PENESEAL FH
Việt | English

GIẢI PHÁP CHO BÊ TÔNG
Việt | English

PENESEAL PRO
Việt | English

COMPANY PROFILE
Việt | English

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
Enterprise Standars
TCCS 01:2022 | TCCS 02:2022

PRAN và PRAH
Sự khác biệt của Penetron
Việt | English

PRAN và PRAH
Sự khác biệt giữa thử nghiệm hấp thụ và kiểm tra độ thấm
Việt | English

Chứng nhận NSF/ANSI 61 và Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ

English

Thông cáo báo chí: EU hợp tác với Penetron để phát triển bê tông có độ bền siêu cao (UHDC)

Việt I English

­­­­Báo cáo từ Penetron công bố có thể cắt giảm lượng lớn khí thải cacbon từ các công trình bê tông nhờ công nghệ nâng cao độ bền

 Việt I English

Sự phát triển của công nghệ tinh thể
thu hẹp khoảng cách giữa độ thấm và độ bền
Việt | English

“Công Bố Sản Phẩm Môi Trường” (EPD)
cho sản phẩm Penetron Admix và Penetron
 English

Chứng nhận GREENGUARD 
English

Chứng nhận Green Guard Gold
 English

Chứng nhận BBA

English

Vật liệu Penetron hoạt động như thế nào?

Bền vững – Tin cậy – Penetron