NHÀ XƯỞNG TAINAN ENTERPRISES

Mô Tả

Công TNHH Tainan Enterprises Việt Nam do Đài Loan đầu tư. Đây là doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên tham gia đầu tư với quy mô lớn tại khu Công nghiệp Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp – thị xã Kiến Tường thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Long An.

Công ty hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực may mặc, dệt nhuộm, bất động sản với diện tích 16,9 ha, tổng mức đầu tư là 65 triệu đôla, được thi công chính thức từ tháng 8/2016 và hoàn thành giai đoạn 1 vào tháng 5/2017.

Đơn vị thi công là Công ty Xây lắp thương mại 2 (A.C.S.C). Dự kiến, trong giai đoạn 1 này công ty sẽ đưa vào vận hành  dây chuyền dệt may và giải quyết việc làm cho 2.000 lao động địa phương. Hiện tại, công ty ký hợp đồng với gần 500 lao động

 

Hạng mục

Lớp phủ tăng cứng sàn nhà xưởng  hơn 17.000m2

Sản Phẩm Sử Dụng

Peneseal FH™
(ĐẬM ĐẶC)