ĐỀN THỜ LẠC LONG QUÂN VÀ TƯỢNG MẸ

Mô Tả

Đền thờ Lạc Long Quân và tượng Mẹ được khánh thành ngày 10/12/2019, tọa  lạc tại ấp Mũi, xã Đất Mũi, H.Ngọc Hiển.

Cụm công trình góp phần tạo nên điểm nhấn và là một trong những biểu tượng du lịch của Đất Mũi – Cà Mau.

Hạng mục

Chống thấm phần sàn đáy  hơn 1.000m2

Sản Phẩm Sử Dụng