NEWLAND WAREHOUSE

Mô Tả

Công ty Newland thành lập vào năm 2004 và đã thiết lập kho hàng đầu tiên vào năm 2006. Do quá trình phát triển nhanh chóng và đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh vào năm 2016 với hơn 5 kho hàng trên toàn quốc. Và gần đây công ty Newland đã xây dựng thêm kho hàng mới với trang thiết bị hiện đại tại Bình Dương.

 

Hạng mục

Lớp phủ tăng cứng sàn nhà kho  hơn 9.000m2

Sản Phẩm Sử Dụng

Peneseal FH™
(ĐẬM ĐẶC)