Thân gửi tất cả các khách hàng, các đối tác, các đồng nghiệp, bạn bè và gia đình.

Chúng tôi chân thành hy vọng rằng bạn đang an toàn, có sức khỏe tốt và tinh thần lạc quan.

Hiện tại, chúng ta đang bị thách thức bởi cuộc khủng hoảng mà chẳng có ai trong chúng ta đã từng phải đối mặt trước đây. Sự lây lan của virus COVID-19 trên toàn thế giới có ảnh hưởng rất lớn đến nhiều cộng đồng và số phận của nhiều người.

Khi kết thúc cuộc khủng hoảng này, hậu quả của nó hiện không thể lường trước được. Nhưng miễn là chúng ta vẫn tích cực, bình tĩnh và chăm sóc lẫn nhau thì cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Hiện tại, chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả mọi người trên tuyến đầu của đại dịch này bao gồm các bác sĩ, y tá, người chịu trách nhiệm đầu tiên, nhân viện y tế tiền tuyến, hộ lý và tất cả các bộ phận khác vì lòng can đảm, vị tha của họ và việc lao động không ngừng nghĩ của họ mỗi ngày để cứu sống bệnh nhân.

Tuy nhiên, để giành chiến thắng trong cuộc chiến này, thì tất cả chúng ta phải cùng hành động.

Ở công ty Penetron chúng tôi, việc đảm bảo an toàn của toàn thể nhân viên và các đối tác là ưu tiên hàng đầu, nên chúng tôi luôn luôn thực hiện các biện pháp phòng bệnh và hành động  để ngăn chặn việc lây lan của virus.

Tại trụ sở chính và các phòng ban của chúng tôi tại Hoa Kỳ hiện đang thực hiện việc việc giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp giữa các nhân viên. Lịch làm việc tại trụ sở chính và các phòng ban của chúng tôi trên khắp thế giới sẽ tiếp tục được sửa đổi để phù hợp với các quy định của từng địa phương bao gồm cả các biện pháp tự cách ly xã hội.

Chúng tôi khuyến khích mọi người tặng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe của mọi người và toàn xã hội. Luôn báo cáo về tình trạng y tế của bạn cho bộ phận tư vấn cộng đồng và tuân thủ theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương.

Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua đại dịch này!

Hãy giữ an toàn. Giữ gìn sức khỏe. Mạnh mẽ lên!