News & Events

Cùng PENETRON tham gia Sự kiện BCI Equinox 2022 với chủ đề: “Net Zero Carbon & Wellness”, một trong những sự kiện triển lãm được mong đợi nhất ngành kiến trúc và xây dựng năm 2022.
🗓Thời gian: Từ 13 giờ 00 – 21 giờ 00, ngày 20/05/2022
📍 Địa điểm: Khách sạn Sheraton Sài Gòn – 88 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM.
————–
Let’s join with PENETRON at “BCI Equinox 2022”
Topic: Net Zero Carbon & Wellness
🗓 Time & Date: from 13:00 PM to 21:00 PM, Friday, 20th May, 2022.
📍 Location: Sheraton Saigon Hotel & Towers
88 Dong Khoi Str., District 1, HCM City