PENETRON® ADMIX™

Penetron® Admix™ không độc, là chất phụ gia tinh thể ở dạng bột, thế hệ thứ 3, được thêm vào bê tông tươi trong lúc trộn. Khi đã ở trong bê tông nó sẽ làm cho bê tông có khả năng chống thấm bằng cách hàn gắn các vết vi nứt, các lỗ rỗng, chống lại sự xâm thực của nước, ảnh hưởng của các chất hủy hoại, ngay cả với áp lực thủy tĩnh cao. Ngoài ra, nó còn giúp bê tông chống lại sự tàn phá của điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Click vào đây để xem Bản báo cáo về sự phát triển của tinh thể trong bê tông.

application_penetronadmix

Video hướng dẫn trộn sản phẩm Penetron Admix.