PENEBAR™ SW-55

 

Penebar™ SW-55 là một sản phẩm dừng nước cho mạch ngừng bê tông, sẽ trương nở trong một hình dánh được hạn chế khi tiếp xúc nước. Là một vật liệu tự hàn kín nước rất công phu, nó gói gọn những vật liệu có tính hút nước trong một thành phần nền tảng cao su để tạo ra một hệ thống kìm hãm gắn liền.

img_6355

Video (tiếng Anh)