Ứng dụng

PENETRON® được dùng cho các cấu trúc bê tông hay gạch block XM, luôn chịu áp lức nước bên trong cũng như bên ngoài, luôn có nguy cơ bị nước các hóa chất khác xâm thực.

PENETRON® có khả năng chống thấm cho cả hai bề mặt bê tông, bề mặt tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp với áp lực nước (chống thấm cả chiều xuôi và ngược).

typical-uses-for-penetron